Jiangsu Changqing carries out debugging for hazardous waste burning project

Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. (Jiangsu Changqing) has already installed its hazardous waste burning project facilities and was carrying out debugging for the project, according to the 2015 financial report released by the company.Jiangsu C...

Insecticides China News 201604

www.cnchemicals.com