A large-scale counterfeit seed spot is investigated in Zhengzhou, Henan Province

On 15 Jan., 2014, Zhengzhou Municipal Public Security Bureau Longzihu Branch and Zhengzhou Longzihu Agricultural Law Enforcement Unit investigated a large-scale counterfeit seed spot in a warehouse in Hongbao Road, Zhengdong New District of Zhengzhou...

Seed China News 201402

www.cnchemicals.com