Jiangmen Daguangming to relocate

Jiangmen Daguangming Agricultural Chemicals Co., Ltd. (Jiangmen Daguangming, former Jiangmen Pesticide Plant) is making preparation for the coming relocation in late March. According to Mr. Wang from Jiangmen Daguangming, this relocation is an overal...

Insecticides China News 201103

www.cnchemicals.com