Jiangsu Jiujiujiu's LiPF6 capacity to reach 5,000 t/a

On 10 March, 2018, Jiangsu Jiujiujiu Technology Co., Ltd. (Jiangsu Jiujiujiu) announced the production and sale of its lithium hexafluorophosphate (LiPF6). In 2017, Jiangsu Jiujiujiu which could annually produce 4,000 tonnes of LiPF6 generated more t...

China Fluoride Materials Monthly Report 1803

www.cnchemicals.com