Zhejiang Yongtai plans to invest in fluoride lithium salt project

On 21 June, 2016, Zhejiang Yongtai Technology Co ., Ltd. (Zhejiang Yongtai) announced its plan to cooperate with Fujian Shaowu Yongjing Chemical Co., Ltd. (Shaowu Yongjing), Shaowu Jinghe Investment Management Center, and Fuzhou Yingke Hengtong Vent...

China Li-ion Battery E-News 201606

www.cnchemicals.com