Major corn varieties promoted in Heilongjiang Province in 2016

There are 27 major corn varieties in Heilongjiang Province in 2016, including Xianyu335, Yinyin2, Lvyu23, Demeiya3, Yucheng1, Damin3307, Longdan76, Lvdan2, Ruifuer1, Jiulong14, Xianyu696, Heyu23, Lvyu20, Dongnong257, Fenghe6, Qingdan6, Longju1, Dongn...

Seed China News 201605

www.cnchemicals.com