Jiangsu Corechem puts 3,000 t/a hexazinone project into trail production

According to the Huaian Environmental Protection Bureau, Jiangsu Corechem Co., Ltd. (Jiangsu Corechem) conducted a ceremony for the trail production of 3,000 t/a hexazinone project in the Huaian Yanhua New Material Industrial Park, Jiangsu Province o...

Herbicides China News 201601

www.cnchemicals.com