Jiangsu Jiannong trials 1,800t/a clomazone production line

Summary: Jiangsu Jiannong is having a trial run of its new 1,800t/a clomazone production line currently. Jiangsu Jiannong Agrochemical Co., Ltd. (Jiangsu Jiannong) is having a trial run of its new 1,800t/a clomazone technical production line at prese...

Herbicide China News 201102

www.cnchemicals.com