Jiangsu Tianrong to reloacte into Jiangsu Xiangshui Chemical Industrial Park

Summary: Jiangsu Tianrong is undergoing relocation step by step into Jiangsu Xiangshui Chemical Industrial Park now. Now Jiangsu Tianrong Group Co., Ltd. (Jiangsu Tianrong) is undergoing relocation step by step into Jiangsu Xiangshui Chemical Industr...

More from CCM

www.cnchemicals.com